kombi

Kombiler, atık gazı tahliye sistemine göre ikiye ayrılırlar;

1.  Bacalı tip kombiler

2.  Hermetik tip kombiler.

Ancak günümüzde bacalı kombilerin kullanımı son derece azalmış. Genellikle Hermetik kombiler kullanılmaktadır. Hermetik kombiler, Bacalı kombilere göre daha güvenli ve verimli olması sebebiyle tavsiye edilmektedir.

Ayrıca kombiler, ısıtma tekniğine göre de ikiye ayrılırlar.

  1. Klasik (konvansiyonel) kombiler.
  2. Yoğuşmalı kombiler.

Yoğuşmalı kombiler klasik kombilerden daha verimlidir. Yüksek verim değerleri sayesinde daha az tüketim ve daha az atık gaz emisyonu ile çevreci olan yoğuşmalı kombiler, gelişmiş ayar özellikleriyle konforlu ısınmayı kullanıcılara sunmaktadır.

Bacalı kombiler, yanma için gerekli olan havayı monte edildiği mahalden, hermetik modeller ise özel atık gaz boru donanımı sayesinde direkt dış ortamdan alan cihazlardır. Bu sebeple bacalı kombilerin monte edileceği mahaller için bazı sınırlayıcı havalandırma şartları mevcut olup, montaj ve kullanma kılavuzlarında bu bilgiler tüm detayları ile verilmektedir.
Yoğuşmalı Kombiler ile klasik (konvansiyonel) kombiler çalışma prensibi olarak benzerlik gösterirler. Yoğuşmalı Kombilerin klasik kombilere oranla farkı, atmosfere atılan atık gazın sıcaklığının da ısıtma için kullanılabilmesidir. Yoğuşma veya yoğunlaşma teknolojisi ile atmosfere atılan gaz halindeki su buharı yoğuşturularak sıvı hale dönüşmesi sağlanır. Bu esnada su buharının gaz halden sıvı hale geçişi ile ortaya çıkan ısı, ısıtma için kullanılabilir hale gelir.
       Yoğuşmanın gerçekleşmesi için tesisattan dönen suyun sıcaklığın 55 C ve altında olması gerekir. Bu şu demektir ısıtıcı yüzeyler buna uygun seçilmiş olmalıdır ki genellikle radyatör seçimleri büyük yapıldığından yoğuşmalı cihaz kullanımına uygundur. Kullanıcıların bu özellikten faydalanabilmesi için kaloriyer gidiş suyu sıcaklığını radyatörler için max. 60/65  C’ye ayarlanmalıdır.
Kombilerde opsiyonel olarak verilmekte olan oda termostatı ile cihazının daha ekonomik çalışması sağlanabilir. Cihazın kapasitesi kullanılan radyatör ısıl gücü ile uyumlu olması gerekmektedir. Genellikle Tesisatçı Firma tarafından bazı hesaplamalar sonucunda kombi gücü ve radyatör uzunlukları ortaya çıkmaktadır. Unutulmaması gereken diğer bir nokta ise oda termostatını 1 C derece düşürmemiz büyük bir tasarrufun adımlarından birisidir.
Kombi su basıncı Marka ve Model gözetmeksizin 1-2bar aralığında olmalıdır. Marka ve modele bağlı olarak cihazın ekranında yada Manometre üzerinden görebilirsiniz.
Kombi su basınçları herhangi bir neden olmaksızın yükselmez. Su doldurma vanasını açık bırakmış olma ihtimalini gözden geçirdikten sonra  ‘İLETİŞİM’ kısmından Teknik Servis Desteği talebinde bulunabilirsiniz.
Kombiler tek eşanjörlü ve çift eşanjörlü olmak üzere iki çeşittirler;

  1. Çift eşanjörlü kombiler su’dan suya ısı transferi ile geçiş anında sıcak su üretirler. Bunun olabilmesi içinde üç yollu vana, plakalı eşanjör gibi parçalar kullanılmaktadir… Gelişmiş kombilerdir ve az miktarda da olsa sıcak su depolama özelliğine sahiptirler.
  2. Tek eşanjörlü kombiler de sıcak su üretebilmek için cihazın ana eşanjörü kullanılır ve sıcak su geçiş anında ısınır. Hazırda sıcak su bekletme özelliğine sahip değildirler.
Radyatörlerdeki su basıncındaki düşme herhangi bir sorun yok ise senede bir defa gerçekleşebilir. Sorunun iki nedeni olabilir. Muhtemel olasılık sistemde su kaçağı olmasıdır. Sistemde herhangi bir kaçak görünmese de sıva altında kılcal bir kaçak bile basıncın birkaç saat içinde düşmesine neden olabilir. Basıncı “ 0 “a düşmesi tüm tesisat suyunun bittiği anlamına gelmez. Cihazın arıza durumuna geçmesinin nedeni yeterli basınç olmamasıdır. Bir bardak su kaybı bile basıncın düşmesine neden olacaktır. İkinci neden düşük olmakla beraber genleşme tankından kaynaklanır. Fakat bu işlem birkaç kez su basıncı yenilenmesinden sonra yerini basıncın düşmesi yerine ısınmaya bağlı genleşme sonucu sistem su basıncının hızla yükselmesine ve emniyet ventilinden ortama su akıtmasına neden olacaktır. Bu durum cihaz ısı üretmediği durumlarda gerçekleşmez.
Tesisata su ile beraber verilen oksijen zamanla cihaz ve sistem içinde paslanma ve korozyona neden olacağından suyun çok kirlenmemesi halinde değiştirilmemelidir.